Menneestä nykypäivään

1920-luvun suojeluskuntien yhteyteen perustetuista poikaosastoista alkoi myöhemmin 17.9.1941 organisaation muutoksen myötä perustetun Sotilaspojat-järjestön aikakausi, jolloin järjestöön kuului jo yli 70 000 poikaa. Ikähaitari oli 10–16 vuotta ja järjestö oli avoin kaikille isänmaan hyväksi tehtävästä työstä kiinnostuneille pojille. Vuonna 1944 Lotta Svärd ja Sotilaspojat järjestöt jouduttiin lakkauttamaan. Toisen maailmansodan jälkeiset vuosikymmenet olivat vaikeita jyrkkien kansalaismielipiteiden ja valvontakomission painostuksen alla. Kun ajat muuttuivat 1990-luvulla suotuisammiksi ja aikanaan lähes pakolla unhoksiin painetut sota-aikojen muistot voitiin taas yleisesti avata, huomattiin tarve perinnetyön tekemiselle myös Sotilaspoikina toimineille jo varttuneemmaksi väestöksi ehtineiden joukossa. Toukokuussa 1991 perustettiin ensimmäinen perinnekilta Tampereelle ja oma Varsinais-Suomen sotilaspoikien perinnekillan perustamiskokous pidettiin 24.3.1992 Turussa Sirkkalan kasarmin sotilaskodissa. Varsinaisten sotilaspoikien ikääntyessä ja vähetessä joukostamme, toiminnasta tehtyjen kolmen Historiikin avulla voimme edelleen kertoa tuleville sukupolville matkasta killan alkuajoista tähän päivään. Perinnetyön tarkoitus kunniapuheenjohtajamme Pentti Seppälän sanoin on pyrkiä laajemmassa merkityksessä välittämään oman sukupolvemme vielä muistissa olevat kokemukset, arvot ja ihanteet tulevien sukupolvien tietoon. Sotilaspoikaikäpolven arvomaailmaan kuuluivat maanpuolustustahto ja isänmaallisuus, joita tulee edelleenkin vaalia. Vanhemman ja nuoremman sukupolven yhteisenä tavoitteena tulee olla perinteiden vaaliminen ja tiedon siirto eteenpäin tuleville sukupolville. Lopuksi lämmin kiitos niille, joille se eniten kuuluu eli Sotilaspoikina toimineille nuorukaisille nykyään kiltamme iäkkäimmille jäsenille! Killan alle 200 jäsenestä, 45 on vielä sotilaspoikia. Jätä sivuilla jäsenhakemuksesi ja lähde rohkeasti mukaan toimintaan, perinnekilloissa aktiivisia jäseniä ei ole koskaan liikaa.